Архив | Октябрь, 2014

2. Ստուգողական աշխատանք մաթեմատիկայից

30 Окт

1.Նշված եռյակներից որու՞մ են թվերը գրված նվազման կարգով:

2/3=0.66…

3/5=0.6

 1. 0,75;  2/3; 3/5   +
 2. 3/5; 2/3; 0,75
 3. 2/3; 075; 3/5
 4. 2/3; 3/5; 0,75

2.Քանի՞ պարզ թիվ կա [10;30) միջակայքում:

11,13,15,17,19,23,29

 1. 6
 2. 7  +
 3. 8
 4. 9

3.Նշված թվերից ընտրել այն, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է.

 1. 102
 2. 106
 3. 135
 4. 117   +

4.Քանի՞ քառակուսի մետր է մեկ հեկտարը.

 1. 100
 2. 1000
 3. 10000  +
 4. 100000

5.Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (167-115)

 1. 0
 2. 3
 3. 4
 4. 5  +

6. 36-ը 60-ի ո՞ր տոկոսն է.

60-100        x=(36*100)/60       x=60

36-x             x=3600/60

 1. 200/3
 2. 70
 3. 24
 4. 60 +

7.Գտնել 2-ից փոքր 5 հայտարարով բոլոր կոտորակների գումարը:

(1/5)+(2/5)+(3/5)+(4/5)+(5/5)+(6/5)+(7/5)+(8/5)+(9/5)=45/5=8

 1. 6
 2. 7
 3. 8 +
 4. 9

8.60-ը 48-ից քանի՞ տոկոսով է մեծ:

48-100         x=60*100/48     x=125%

60-x              x=6000/48         125%-100%=25%

 1. 20
 2. 25  +
 3. 10
 4. 40

9.Գտնել  (3/2)-1/2*(3+2/3) արտահայտության արժեքը:

(3/2)-1/2*(3+2/3)=(3/2)-(11/6)=(9-11)/6=-2/6=-1/3

 1. 1/3
 2. -1/3  +
 3. 11/3
 4. -1

10.Գտնել 4/7*5/ (5/3)+1 արտահայտության արժեքը:

4/7*5=20/7    (20/7)/(5/3)=12/7    (12/7)+1=19/7

 1. 15/14
 2. 121/21
 3. 1
 4. 19/7  +

11. Գտնել |4*(2/3)-3*1.6| արտահայտության արժեքը:

|4*(2/3)-3*1.6|=(14/3)-(24/5)=-2/15    |-2/15|=2/15

 1. 1/15
 2. 2,66
 3. 2/15  +
 4. -2/15

12.Գտնել (1/2)+(1/3)/|-1/6| արտահայտության արժեքը:

(1/2)+(1/3)/|-1/6|=(1/2)+(1/3)/(1.6)=(1/2)+2=5/2=2.5

 1. 5
 2. 5/9
 3. -3/2
 4. 2,5  +

13.Գտնել 3(7/9-2/3)-|-2| արտահայտության արժեքը:

(7/9)-(2/3)=1/9        3/9-2=-15/9=-5/3

 1. 1/2
 2. 7/3
 3. 9/2
 4. -5/3 +

14.Գտնել (11/60; 5/24) միջակայքին պատկանող 5 հայտարարով սովորական կոտորակ:

 1. 1/5  +
 2. 5/16
 3. 3/5
 4. 2/5

15.15 րոպեն 45 վայրկյանը 1 ժամի որ մասն է:

60*15=900,    900+45=945,    1ժ=3600

 1. 473/1800
 2. 773/1800
 3. 945/3600  +
 4. 61/3600

16.50 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 51-ի: գտնել այդ թվերի արտադրյալը

այդ թվերն էին 1 և 2, 1*2=2

 1. 50
 2. 51
 3. 1
 4. 2  +

17.Գտնել a+6 թիվը 7-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը, եթե a-ն և 7-ի բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ:

a/7=x(մն.3)

7x+3=a

7x+9=a+6

(a+6)/7=x(մն.9)

 1. 9  +
 2. 3
 3. 2
 4. 0

18.Գտնել (100-(1/7)) տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը:

 1. 99
 2. 106(6/7)
 3. 699  +
 4. 700(1/7)

19.Քանի զրոյով է վերջանում առաջին 16 պարզ թվերի արտադրյալը:

2*5=10

 1. 1  +
 2. 0
 3. 501
 4. 10

 

20. Գոյություն ունեն 10-ից փոքր երկու այնպիսի բնական թվեր, որոնց արտադրյալը հավասար է 120:- սխալ

21. 1-ից մինչև 100 բնական թվերի շարքում կա 6-ի բաժանվող 16 թիվ:- ճիշտ

22 a,b,a+b, a-b Բնական թվերի շարքում կա գոնե մեկը, որը բաժանվում  է 3-ի:- ճիշտ

23.Եթե իրարից տարբեր երեք բնական թվերի արտադրյալը մեծ է 300 ից, ապա նրանցից գոնե մեկը 7 է :-սխալ

24.Գոյություն ունի այնպիսի բնական n թիվ, որի դեպքում n2-2n թիվը բնական թվի քառակուսի է:-սխալ

25.1-ից մինչև 19 բնական թվերի արտադրյալի վերջին չորս թվանշանները զրո են:- ճիշտ

Реклама

Քաոս — Ալեքսանդր Շիրվանզադե

28 Окт

 imagesYC3AREA4

<< մեջբերումներ գրքից >>

Այժմ խաբում են ամենքը և ամենից ավելի նրանք,որոնք ըմբոստանում են խաբեբայության դեմ:

Միայն հիմարներն ու ապուշներն են հավատում արդարադատությանը:

Կաշառք,ահա այն մեծագույն զորությունը,որ ղեկավարում է մեր դատարանի խիղճն ու օրենքները:

Կարծես, բնությունը շփոթել էր արբշիռ դերձակի պես, որ մեկի համար, ձևած զգեստը մյուսին է հագցնում:

Թեթևամտություն է պարսավել երևույթը,առանց դրա պատճառները քննելու:

Քաղցած փորով բարոյական սկզբունքներ են քարոզում:

Ամեն անդունդ ունի ձգողական զորություն, որին դիմադրելը մի տեսակ հերոսություն է:

Մենք կոշտ ու կոպիտ կովկասցիներ ենք, երբ խոսքը չի ազդում, դիմում ենք ուժի օգնությանը:

Մի կողմ Ասիա, մյուս կողմ Եվրոպա _ հակադրությունների մի կատարյալ քաոս, ուր նորը կատաղի կռիվ է մղում հնի դեմ:

Իսկական կարոտությունը դռնեդուռ չի ընկնում,ձայն չի հանում, չի գոռում ու լալիս ուրիշների մոտ, այլ միայն զգում է, միայն տառապում:

Դա կանացի ամոթխածության ցնցումն էր մի նոր ծանոցացած տղամարդի արդեն չափից դուրս հետաքրքիր հայացքից:

Նա ուզում էր նախանձի միջոցով վերջնական հարվածը տալ տիկնոջ պարկեշտության վերջին մնացորդին:

Նա գտել էր տիկնոջ թույլ երակը:

Այդ հոգեվորականները-փողով միշտ միացնում են անմիանալին և բաժանում անբաժանելին:

Սիրո հարատև ջերմությունը և կրքի անցողիկ հուրը դարձել էին հոմանիշ…

Փորձում էր, աչքերի մեջ կարդալ նրա հոգու ելևէջները:

Քո անբարոյականությունը սահման չունի…

Հասարակական հաշերի անկեղծ նախանձախնդիր…

Ինչո՞ւ չպիտի աշխատեմ կեսը, մեկ դարձնել, մեկը երկու, հինգը տաս…

Կխոստանա ոսկու տոպրակներ և մի հատ գարի էլ չի տա…

Խաբելը այնքան դժվար չի,որքան խաբեբայությունը թաքցնելը:

Աշխարհի երեսին հավիտենական սեր չկա…

Մտիկ արա չորս կողմտ և տես, ո՞ր հիմարն է այս տեսակ կոմեդիան դրամա դարձնում…

Երանության գավաթը դեռ չպարպված, հանկարծ ընկնում է ձեռներից և փշրվում:

Տեր Աստված, ինչո՞ւ են տղամարդիկ այդչափ անխիղճ, ինչո՞ւ վերջապես, նրանց համար այդքան դյուրին է թիթեռի պես ծաղկից ծաղիկ թռչելը:

Անխորտակելի պատնեշ, որ կանգնած էին նրա երջանկության միջև…

Պիտի գտնվեր սիրո և սառնության միջև…

Քեզ անպատիժ թողնելը հանցանք է…

Մեղսագործ հոգու ուշացած զղջում…

1. Ստուգողական աշխատանք մաթեմատիկայից

28 Окт

1.Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության  հակադիր թիվը:

27-18=9, դրա հակադիրը՝ -9

 1. — (1/9)
 2. -9   +
 3. 1/9
 4. 1/9

2.Գտնել այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

18+27=45,   45/4=11(մն.1)

 1. 3
 2. 5
 3. -1
 4. 1  +

3.Գտնել այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

18/9=2     27/9=3

 1. 3
 2. 54
 3. 9    +
 4. 1

 

4.Գտնել այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

18*3=54,   27*2=54

 1. 54  +
 2. 108
 3. 9
 4. 485

5.Քանի անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:

1+2+3+6=12,   12/6=2

 1. 1
 2. 5/6
 3. 2   +
 4. 11/6

6.Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:

17, 19, 23, 29, 31,

 1. 7
 2. 4
 3. 5    +
 4. 6

7.Գտնել 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:

96-16=80

 1. 80   +
 2. 78
 3. 98
 4. 88

8.Գտնել 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:

210-2,3,5,7…

462-2,3,7…

 1. 4
 2. 3   +
 3. 2
 4. 1

9.Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է մեկ մնացորդ:

8*9=72, 72+1=73

 1. 81
 2. 71
 3. 73  +
 4. 72

10.Ինչպե՞ս  կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:

 1. կմեծանա 3-ով  +
 2. կփոքրանա 3-ով
 3. կփոքրանա 5-ով
 4. կմեծանա 5-ով

11.Գտնել 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

 1. 14
 2. 12
 3. 64
 4. 8  +

12.Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝7, իսկ մնացոդը՝4:

x/11=7(մն.4)

x=11*7+4

x=77+4

x=81

 1. 77
 2. 81  +
 3. 80
 4. 90

13.Նշված թվերից որն է բաժանվում 6-ի:

 1. 28784
 2. 19679
 3. 25018
 4. 40452  + 

14.Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:

30-1,2,3,5,6,10,15,30,  +

24-1,2,3,4, 6, 8, 12, 24   +

20-1,2,4,5,10,20

64-1,2,4,8,16,32,64

 1. 30
 2. 24
 3. 20
 4. 64

15.Նշվածներից որ թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:

x/25=8(մն.15)

x=8*25+15

x=200+25

x=215

 1. 150
 2. 215   +
 3. 300

16.Որ թիվն է 39,130,143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

 1. 39
 2. 13   +
 3. 3
 4. 1

17.Ինչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:

 1. 6
 2. 4
 3. 1   +
 4. 5

18.Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:

8238/3=2746

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8   +

19.Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:

 1. 156 և 420
 2. 102 և 133
 3. 17 և 153
 4. 24 և 235- չունեն ընդհանուր բաժանարար   +

20.Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

 • Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին: -Սխալ է
 • Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է:  —Ճիշտ է
 • Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: —Սխալ է
 • Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: Ճիշտ է
 • Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի:-Ճիշտ է
 • Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: —ճիշտ է